Certifierad NLP Practitioner

NLP Practitioner

Certifierad NLP Practitioner
120h online utbildning
med Ulrika Dahlin & Alexander Herold
Start 6e mars 2023
3 månader med webinar och online boot camps

​Boka ett infomöte: help@alexanderherold.se

OBS! Du kan också välja att lägga till personlig vägledning från kursledarna till ett förmånligt pris under utbildningens gång. Individuellt stöd innebär 4 sessioner, 2 med vardera kursledare.

Course Summary

Har du någonsin tänkt tanken att du borde ha kommit längre eller uppnått mer vid det här laget..?  

•Är Du redo att skapa bestående förändring på både personlig och yrkesmässig nivå, där du släpper dina hinder och får tillgång till dina resurser så du kan uppnå dina drömmar och även hjälpa andra, enklare och effektivare?  

Den här NLP Practitioner utbildningen ger djupgående personligt växande. Den inkluderar både intellektuell förståelse hur våra tankar, känslor, beteende och hjärnan fungerar, samt kraftfulla praktiska processer som ger förändring även på en omedveten nivå. Detta är “skillnaden som gör skillnaden” och en viktig anledning till att NLP ofta ger resultat som vida överträffar både de egna och andras förväntningar, om du t.ex. arbetar som coach eller ledare på någon nivå.

Om Du vill växa in i din fulla potential, lyfta ditt liv till en ny nivå av framgång och välmående samt har med andra personer att göra, kan du vara säker på att NLP Practitioner kan ge dig förutsättningarna för det. Samtidigt får du starkare självkänsla och lättare att skapa balans i tillvaron.

NLP Practitioner utbildningen är för Dig som vill få ut mer av dig själv och ditt liv, eller upplever att något saknas.  
- Du kanske vill utveckla din kommunikation och få fram ditt budskap med elegans?
- Vill du förstå varför du gör det du gör och få stöd att förändra det som behövs, för att bryta igenom dina begränsningar och lyckas med det du vill?
- Är du less på att kämpa mot stress och ångest men aldrig känna att du når ända fram ändå?  

NLP Practitioner är en grundutbildning och inga förkunskaper behövs.  

Kursinnehåll

- NLP:s grunder - de bakomliggande modellerna

- NLP:s Grundantaganden - Upptäck hur de lyckligaste och mest framgångsrika människorna inom sina specialområden tänker för att uppnå sina mål med NLPs grundantaganden.

- NLPs kommunikationsmodell - Varför nästan alla människor har fel om hur omvärlden påverkar deras humör, och vad du kan göra för att ta kontroll över hur du mår. Upptäck och ta kontroll över sambandet mellan dina tankar, dina känslor och din kropp.

- Rapport - Skapa positiva relationer på ett medvetet sätt och förstå vetenskapen för att försätta dig på någon annans våglängd.

- Kalibrering - Varför de flesta vanliga uppfattningar om kroppsspråk är felaktiga - och hur du kan avgöra vad någons kroppsspråk egentligen betyder.
Influera omedvetet människor att gilla dig genom att matcha och spegla deras kroppsspråk.
Skapa starkare band till familj, vänner, klienter - vemhelst du önskar.
Hur du använder rösten för att skapa förtroende på telefon.

- Submodaliteter - Förstå i detalj hur du representerar dina upplevelser inom dig och använd det för att - förändra övertygelser som hindrat dig att nå dina mål - hitta de komponenter som skapar negativa känslor och förändra dem.
- “Lär” din hjärna att ersätta negativa tankar med positiva stärkande tankar, på ett omedvetet plan, för att snabbt bryta oönskade vanor och sätta stopp för negativa känslor med det så kallade “Swish-mönstret”

- Strategier - de omedvetna processer som skapar allt beteende. Upptäck någons strategi för beslutsfattande, så du vet exakt hur du ska kommunicera med dem för att få mer av det du vill ha - på ett sätt som de gillar. (Användbart för dig som behöver övertyga någon, t ex: säljare, föräldrar, förhandlare, lärare)
Hur dina klienter bestämmer sig för att köpa, och använd deras personliga köpstrategier när du säljer till dem så att de känner sig trygga.
Förändra dina mindre framgångsrika strategier till sådana som fungerar bättre för dig.

- Modellering framgång
- det snabbaste sättet att lära dig något nytt, utan den frustration som “trial-and-error” ibland för med sig.
Hur du kopierar vinnande strategier från de bästa på ditt område för att uppnå liknande resultat.

- NLPs förhandlingsmodell
- Förhandla med elegans. Hur du kan få överenskommelser utifrån motsatta ståndpunkter mycket snabbare
Hitta din motparts verkliga mål, och lär dig hur du använder det för att få det du vill.

- Välformulerade resultat - nyckeln till att nå dina mål
De sju viktigaste stegen för att sätta magnetiska mål som du uppnår med glädje och njutning istället för tvång och press.
Hitta de bästa, enklaste sätten  att uppnå dina mål så snabbt som möjligt.
Hitta luckorna som hindrat dig från att uppnå dina mål.

- Representationssystemen
- Upptäck vilket av dina sinnen du använder mest.
Upptäck hur olika människor ser, hör och känner omvärlden på olika sätt, och varför det kan leda till missförstånd i kommunikationen.
Förstå hur andra använder sina sinnen, och hur du kan använda den informationen för att tala “deras språk” väldigt exakt för att skapa bättre förståelse - allt utan att ställa en enda fråga!
Avgör hur en annan person tänker genom att se på deras ögon! (Samma metod som en hypnotisör använder för att avslöja lögnare i TV)

- Ankring - framkalla snabbt kraftfulla tillstånd i dig och andra. Hur du kan “koppla på” och förstärka positiva känslor och beteenden  i dig själv.
Kedja av ankare - ett kraftfullt sätt att förflytta dig från begränsande tillstånd som tveksamhet eller passivitet till orubblig övertygelse och motivation.
Kollapsa ankare - ta bort gamla, negativa känslors möjlighet att påverka din framtid.
Etablera ankare - hur du kan gå in i ett positivt mentalt tillstånd som motivation, beslutsamhet eller nyfikenhet och sedan skapa möjligheten att återkalla det när du vill.

- Språkmönster - använd ord med större medvetenhet, elegans och kraft.

- Metamodellen - Ställ frågor som ger den information du behöver, snabbt och precist.
Utmana och ta dig förbi protester med elegans.
Ha tillgång till rätt fråga som för dig till botten av ett problem.

- Miltonmodellen - Lär dig de speciella språkmönster det bokstavligen tog hypnotisören Milton Erickson en livstid att upptäcka och utveckla, och som enkelt skapar förändrade medvetandetillstånd.
Lär dig formeln för att kommunicera i tal och skrift på ett sätt som ger ditt budskap större trovärdighet.

- Ramändring - kraftfull samtalsteknik för förändring.
Förstå hur alla människor har ett positivt syfte med sina handlingar - och hur du kan ge dem (och dig själv) mer valfrihet att agera som de verkligen vill.
Ändra gamla negativa reaktioner på tidigare händelser till positivare reaktioner och lärdomar.

Dessutom kommer du få tillgång till inspelade vägledda självhypnoser.  

Du kan också välja att lägga till personlig vägledning från kursledarna till ett förmånligt pris under utbildningens gång.

Du certifieras via INLPO (Internationell NLP Organisation) till NLP Practitioner efter genomfört certifierings test och uppfyllda kriterier enligt internationell standard.

Kursledare:

Ulrika Dahlin höll sin första NLP Practitioner redan 2003 och har sedan dess hållit 37 Practitioner, 15 Masterpractitioner och 7 Trainerutbildningar.   Ulrika brinner för att bidra med praktiskt användbar kunskap och färdigheter som du direkt kan tillämpa i din vardag. Hon vill ge verktyg för dig att lista ut hur du motiveras att ta tag i saker och verkligen göra det som behövs. Oavsett om det handlar om att släppa stressen och må bättre, bryta igenom dina rädslor, släppa det förflutna och gamla destruktiva mönster, förändra dina tankemönster, eller skapa en inspirerande handlingsplan och drivkraft att verkligen uppnå dina magnifika drömmar.   Det som gjorde att Ulrika föll för NLP är just hur extremt användbart och konkret det är. Du kan förändra vilket område som helst och hjälpa vem som helst på vilket område som helst. NLP påverkar på djupet och det är anledningen till att det är så kraftfullt.   Senaste åren har Ulrika främst arbetat med att vägleda personer som vill läka från destruktiva relationer eller trauma, återhämta sig från utmattning, bli av med stark ångest/stress eller har känslan av att sitta fast och inte kunna komma vidare.

Alexander Herold's resa inom personlig utveckling började som 18-åring. Intentionen var då och är fortfarande, att hjälpa andra att leva ett fritt liv och nå sin fulla potential.  Alexander fokuserar på att hjälpa klienter med att skapa en inre frihet, trygghet och självrespekt. Det med syfte på att kunna klara av alla yttre omständigheter och leva ett självbestämt liv.  Under 30 år har Alexander gått en hel del utbildningar och själv jobbat hårt med sin egen utveckling. Alexander är certifierad Coach (2006), certifierad Organisations Coach, certifierad NLP Trainer (2007), EFT Practitioner (2008), Hypnoterapeut och han har dessutom samlat på sig en del andra utbildningar, samt psykologistudium.  Vid sidan om coachningen har han under 18 års tid jobbat som projektledare på några av Sveriges största infrastrukturprojekt. Idag jobbar Alexander mest med olika former av hypnoterapi för den enskilda individen och utbildningar.
"Bra sammansatt kurs, med gemensama genomgångar, men även grupparbeten där vi tränar på varandra, och därmed även få hjälp med våra personliga utmaningar. Kursen gör oss redo att ta steget ut att ta egna kunder. Tillgång till kursportalen där allt inspelat material ligger, samt dokument och annat som man kan tänkas behöva, när man vill sätta igång att jobba med detta."

"Kursportalen är helt fantastisk. Omfattande och gedigen, Alexander är både intressant och rolig i sina presentationer. Han får NLP att framstå som enkel och hans genuina engagemang och förmåga att göra det enkelt samt skapa en härlig och trevlig stämning i gruppen har betytt väldigt mycket för mig."

"Jag har hunnit öva med olika deltagare, samt kunder, klienter som du har skickat till mig. Mycket bra information, kunskap som jag har fått i NLP delen. Du har verkligen bjudit på dig själv med all erfarenhet som du besitter."

"Det har aldrig hänt förut att jag haft så mycket lärdom från någon kurs. Jag känner mig stark och att jag får allt mer energi  Du är otrolig på alla sätt en föreläsare och coach kan vara! Pedagogisk, underhållande, ödmjuk och en helt fantastisk person som möter människan där den är.   Tack Ulrika för att jag du finns!"

"Ulrika har en otrolig förmåga att se alla var och en, så även om vi var en stor grupp kände jag att hon gav just mig precis det jag behövde när jag behövde det.   Jag är för evigt tacksam för allt Ulrika har gett mig och för den enorma personliga växt jag har upplevt genom hennes kurser och coaching”

"Ulrika är en genial, genuin och överraskande coach, utbildare och föreläsare. Med sitt varma sätt, sanna intresse för människor och näst intill ofattbara verktygslåda inspirerar och lyfter hon människor till nya höjder. Varje gång. Den som har förmånen att anlita, lyssna till eller coachas av henne gör en av sina bästa investeringar i livet."

"Jag ger utbildningen 5 av 5. Utbildningen har varit utförlig, saklig och mycket grundlig. Jag har lärt mig massor med värdefulla verktyg och även fått ännu mer förståelse för vad NLP är och hur man kan använda det. Du har varit en informativ kursledare som besitter en mycket stor kunskap i ämnet och det märks att du vill dela med dig av den."  

"Jag tycker kursen har varit otroligt givande och bra. Eftersom jag är en person som behöver höra, se, läsa och skriva för att förstå och ta in saker jag ska lära mig har denna kurs varit underbar för mig då vi har fått lär oss många verktyg som Alexander förklarat med inlevelse, metaforer och utan krusiduller. Kursportalen är verkligen ett smörgåsbord och det är så bra att den finns då jag kan gå in och titta på det jag vill och om jag känner att jag behöver påminnelse om något. Alexander är en fantastisk kursledare då han är entusiastisk, positiv och använder hela sitt kroppsspråk under webinarerna."

"Den här kursen kom väldigt lägligt för mig i och med att jag dragit i gång min verksamhet och jag har känt att jag skulle vilja ha fler verktyg till hjälp. Det får jag nu, en hel verktygslåda i och med den här kursen. En kunnig och erfaren kursledare som är generös att dela med sig, dessutom toppen att ha tillgång till kursportalen."

"Med sin otroligt energirika varma utstrålning, ständigt positiva inställning och förmågan att föreläsa så att alla känner sig berörda och delaktiga, gav Ulrika mig kunskaper och insikter jag aldrig kunnat föreställa mig.  Känslan av att kunna förstå en annan människa, dess agerande och känslor, är extremt användbart och tillfredställande.   Jag upplever ett lugn och en trygghet i mitt sätt att vara och agera på, vilket ger ett bättre fokus och resultat."

"“Efter att ha gått flera av Ulrika Dahlins kurser i NPL står en sak klar: Ulrika är magiskt skicklig. Som coach lyckas hon där andra går bet. Det är därför jag har rekommenderar henne till personer intresserade av att göra en verklig förändring. Hon är även en utmärkt resurs för de företag som verkligen vill förbättra sina medarbetares prestationer.    Även som kursledare är hon briljant. Hon kan sitt ämne, skapar trygghet i gruppen och väcker nyfikenhet hos individerna. Hon förstår hon vad människor behöver för att växa och må bra under kursen – och vilka verktyg de behöver för att skapa sig ett lyckligt liv med god självkänsla och sunda relationer. Jag kan varmt rekommendera Ulrika Dahlin som kursledare och coach.”  

"Jag tycker att det har varit en givande , spännande och intressant utbildning i NLP. Alexander förklarar och beskriver verktygen på ett lättsamt, roligt sätt. Det blir lätt att förstå och ta till sig.  Jag tycker också det har varit bra med mycket övning som på bootcamps.  Känner mig trygg med att nu kunna använda NLP och börja hjälpa andra via min coachning. Tack för en jättebra utbildning som har gett självförtroende, inspiration och glädje till att vilja fortsätta att utvecklas och känslan av att jag verkligen på enkla sätt kan hjälpa andra."

"NLP utbildningen har givit mig en stor verktygslåda att använda med mina framtida klienter i deras önskan att göra förändringar, lösa problem och växa som människor."

"Genom sitt otroliga engagemang och inspirerande förståelse för hur människor fungerar, lyckades Ulrika påverka hela vår organisation på ett positivt sätt!    Som föreläsare är hon sprudlande energisk och samtidigt otroligt kompetent på sitt område. Som coach är hon mästerlig i att lotsa sin klient till sina inre svar och styrkor på ett tryggt sätt som möjliggör genombrott."

"Jeg hadde fått anbefalt Ulrika av noen venner av meg. Jeg var i tvil men tenkte. “Dette er ei som har holdt på noen år; og så passet det med jobben på den tiden” Jeg slo til. Det overrasket meg stort. Ulrika kom med kunnskap og en praktisering av kunnskapen som gav meg minner om min store helt Anthony robbins. Du greier ikke å få en mer engasjert person en Ulrika. Du får masse kunnskap og energi. Alle som gikk på kurset vare enige: Dette var mer en valuta for pengene. Vi alle var hekta på Ulrika. "

"Jeg tok min NLP trainer hos Ulrika sommeren 2015. Ulrika underviser, coacher og leder endringsprosesser på en helt unik måte.  Hun skaper et trygt læringsmiljø og leder deltagerne sine gjennom dype prosesser som skaper grensesprengende resultater.  Ulrika har utfordret meg og trent meg på en slik måte at jeg har nådd resultater som jeg ikke trodde var mulig. Hun benytter seg av innlæring på alle nivåer, og har spennende, innovativ og svært varierende undervisning. Etter min trainer-sertifisering har jeg hevet min kompetanse i foredrags- og presentasjonsteknikk til et nytt nivå. Utdanningen overgikk alle mine forventninger og har rett og slett endret mitt liv. Jeg har lært hvordan jeg selv kan styre og skape mitt liv slik jeg ønsker at det skal være.  Jeg gir mine aller beste anbefalinger.  "

 "Så fint att få lära sig på djupet i mitt sanna jag om mig själv ,som jag kan överföra  mina erfarenheter till mina klienter.  Alexander. Du är en stor människa i min karta och verklighet med dina historier,metaforer,kunskap rolig djup , Du gör hela kusren såååå intressant att jag sugs in i allt vad du säger och gör .  Det går ej att ta ut några specifika vertyg som jag älsar mestadels ,för allt är super bra att använda sig uttav . Du är stöttande i svåra uppgifter och tillåter alla komma till tals och om det blir tokigt så leder du in det till rätt spår."

"Ulrikas  utbildningar har hjälpt mig både i mitt arbete och privat. Fantastiska utbildningar med kunskap och färdigheter som används för att förstå mig själv och hjälpa andra.   Ulrika är en inspirerande kvinna med stort hjärta och otrolig bra pedagogik. Hon förmedlar verktygen på ett sätt så att alla ska förstå. Den här utbildningen har gjort att jag tagit tag i situationer på ett bättre sätt för att uppnå mina mål. Tack Ulrika!   Idag arbetar jag som HR manager och använder mig dagligen av verktygen i utveckling av team, föreläsning, coachträffar, samtal i korridoren, medarbetarsamtal, konflikthantering, svåra samtal, organisationsutveckling, processarbete, strategi tänk etc...  NLP utbildningen ger effektiva verktyg som du kan kombinera med andra metoder och roller. Ett liv med NLP är ett liv som ger dig möjlighet att påverka; genom ditt språk och ditt sätt att tänka och agera i samhället. Den dagen jag bestämde mig för att använda NLP fullt ut fick jag styrka, självkännedom och en stor kopp självkänsla.  Jag kan varmt rekommendera Ulrikas utbildningar såväl som coaching och kortare föredrag. För inspiration och djupgående utveckling av både individ och företag."

"Om du bara ska gå en enda kurs, om du ska satsa på dig själv för en enda gångs skull, om du ska ge dina medarbetare en verklig möjlighet att utveckla sig själv och föra verksamheten framåt så är det Ulrika Dahlin du ska satsa på. Ulrika har förmågan verkligen se alla. Närvaron, kunskapen och den genuina viljan att förmedla denna kunskap till alla deltagare så att de kan använda verktygen som finns i NLP, är unik.  Jag har haft förmånen att kunna ge många av mina medarbetare denna utbildning och det har lett till att vi idag har en enhet med fantastiskt resultat och oerhört engagerade medarbetare. Kunskapen jag fått  har förändrat mig och gett en ökad förståelse både för mig själv och min omgivning  vilket jag har nytta av var dag i mitt ledarskap "

Course Curriculum

Alexander Herold

Ulrika Dahlin

Course Pricing

 • Certifierad NLP Practitioner
 •  

  27700 SEK

    Buy Now
 • Certifierad NLP Practitioner med indiv. stöd
 •  

  34700 SEK

    Buy Now
 • Certifierad NLP Practitioner 3 delbetalningar
 • 3 payments of

  9234 SEK

  per month Buy Now
 • Certifierad NLP Prac. med indiv. stöd, 3 delbet.
 • 3 payments of

  11567 SEK

  per month Buy Now
 • Certifierad NLP Practitioner 6 delbetalningar
 • 6 payments of

  4617 SEK

  per month Buy Now
 • Certifierad NLP Prac. med indiv. stöd, 6 delbet.
 • 6 payments of

  5784 SEK

  per month Buy Now