This course is not open for enrollment

Certifierad NLP Practitioner

(Swedish) NLP Practitioner - 3 månader online utbildning

Certifierad NLP Practitioner

3 månader med webinar och online boot camps

​Boka ett infomöte: help@alexanderherold.se

Nästa NLP Practitioner 2023
Juni - Augusti
&
September - November


Course Summary

Har du någonsin tänkt tanken att du borde ha kommit längre eller uppnått mer vid det här laget..?  

•Är Du redo att skapa bestående förändring på både personlig och yrkesmässig nivå, där du släpper dina hinder och får tillgång till dina resurser så du kan uppnå dina drömmar och även hjälpa andra, enklare och effektivare?  

Den här NLP Practitioner utbildningen ger djupgående personligt växande. Den inkluderar både intellektuell förståelse hur våra tankar, känslor, beteende och hjärnan fungerar, samt kraftfulla praktiska processer som ger förändring även på en omedveten nivå. Detta är “skillnaden som gör skillnaden” och en viktig anledning till att NLP ofta ger resultat som vida överträffar både de egna och andras förväntningar, om du t.ex. arbetar som coach eller ledare på någon nivå.

Om Du vill växa in i din fulla potential, lyfta ditt liv till en ny nivå av framgång och välmående samt har med andra personer att göra, kan du vara säker på att NLP Practitioner kan ge dig förutsättningarna för det. Samtidigt får du starkare självkänsla och lättare att skapa balans i tillvaron.

NLP Practitioner utbildningen är för Dig som vill få ut mer av dig själv och ditt liv, eller upplever att något saknas.  
- Du kanske vill utveckla din kommunikation och få fram ditt budskap med elegans?
- Vill du förstå varför du gör det du gör och få stöd att förändra det som behövs, för att bryta igenom dina begränsningar och lyckas med det du vill?
- Är du less på att kämpa mot stress och ångest men aldrig känna att du når ända fram ändå?  

NLP Practitioner är en grundutbildning och inga förkunskaper behövs.  

Kursinnehåll

- NLP:s grunder - de bakomliggande modellerna

- NLP:s Grundantaganden - Upptäck hur de lyckligaste och mest framgångsrika människorna inom sina specialområden tänker för att uppnå sina mål med NLPs grundantaganden.

- NLPs kommunikationsmodell - Varför nästan alla människor har fel om hur omvärlden påverkar deras humör, och vad du kan göra för att ta kontroll över hur du mår. Upptäck och ta kontroll över sambandet mellan dina tankar, dina känslor och din kropp.

- Rapport - Skapa positiva relationer på ett medvetet sätt och förstå vetenskapen för att försätta dig på någon annans våglängd.

- Kalibrering - Varför de flesta vanliga uppfattningar om kroppsspråk är felaktiga - och hur du kan avgöra vad någons kroppsspråk egentligen betyder.
Influera omedvetet människor att gilla dig genom att matcha och spegla deras kroppsspråk.
Skapa starkare band till familj, vänner, klienter - vemhelst du önskar.
Hur du använder rösten för att skapa förtroende på telefon.

- Submodaliteter - Förstå i detalj hur du representerar dina upplevelser inom dig och använd det för att - förändra övertygelser som hindrat dig att nå dina mål - hitta de komponenter som skapar negativa känslor och förändra dem.
- “Lär” din hjärna att ersätta negativa tankar med positiva stärkande tankar, på ett omedvetet plan, för att snabbt bryta oönskade vanor och sätta stopp för negativa känslor med det så kallade “Swish-mönstret”

- Strategier - de omedvetna processer som skapar allt beteende. Upptäck någons strategi för beslutsfattande, så du vet exakt hur du ska kommunicera med dem för att få mer av det du vill ha - på ett sätt som de gillar. (Användbart för dig som behöver övertyga någon, t ex: säljare, föräldrar, förhandlare, lärare)
Hur dina klienter bestämmer sig för att köpa, och använd deras personliga köpstrategier när du säljer till dem så att de känner sig trygga.
Förändra dina mindre framgångsrika strategier till sådana som fungerar bättre för dig.

- Modellering framgång
- det snabbaste sättet att lära dig något nytt, utan den frustration som “trial-and-error” ibland för med sig.
Hur du kopierar vinnande strategier från de bästa på ditt område för att uppnå liknande resultat.

- Välformulerade resultat - nyckeln till att nå dina mål
De sju viktigaste stegen för att sätta magnetiska mål som du uppnår med glädje och njutning istället för tvång och press.
Hitta de bästa, enklaste sätten  att uppnå dina mål så snabbt som möjligt.
Hitta luckorna som hindrat dig från att uppnå dina mål.

- Representationssystemen
- Upptäck vilket av dina sinnen du använder mest.
Upptäck hur olika människor ser, hör och känner omvärlden på olika sätt, och varför det kan leda till missförstånd i kommunikationen.
Förstå hur andra använder sina sinnen, och hur du kan använda den informationen för att tala “deras språk” väldigt exakt för att skapa bättre förståelse - allt utan att ställa en enda fråga!
Avgör hur en annan person tänker genom att se på deras ögon! (Samma metod som en hypnotisör använder för att avslöja lögnare i TV)

- Ankring - framkalla snabbt kraftfulla tillstånd i dig och andra. Hur du kan “koppla på” och förstärka positiva känslor och beteenden  i dig själv.
Kedja av ankare - ett kraftfullt sätt att förflytta dig från begränsande tillstånd som tveksamhet eller passivitet till orubblig övertygelse och motivation.
Kollapsa ankare - ta bort gamla, negativa känslors möjlighet att påverka din framtid.
Etablera ankare - hur du kan gå in i ett positivt mentalt tillstånd som motivation, beslutsamhet eller nyfikenhet och sedan skapa möjligheten att återkalla det när du vill.

- Metamodellen - Ställ frågor som ger den information du behöver, snabbt och precist.
Utmana och ta dig förbi protester med elegans.
Ha tillgång till rätt fråga som för dig till botten av ett problem.

- Miltonmodellen - Lär dig de speciella språkmönster det bokstavligen tog hypnotisören Milton Erickson en livstid att upptäcka och utveckla, och som enkelt skapar förändrade medvetandetillstånd.
Lär dig formeln för att kommunicera i tal och skrift på ett sätt som ger ditt budskap större trovärdighet.

- NLP strategier - En stor verktygslåda med olika NLP strategier

Du kan också välja att lägga till personlig vägledning från kursledarna till ett förmånligt pris under utbildningens gång.

Du certifieras via INLPO (Internationell NLP Organisation) till NLP Practitioner efter genomfört certifierings test och uppfyllda kriterier enligt internationell standard.
"När jag fick information om NLP Practitioner-kursen  så kände jag starkt att det var något för mig. Jag har lärt mig se möjligheter och att kunna förstå hur jag på ett enkelt sätt kan bidra till och förbättra livskvaliten inte bara för mig själv utan även för andra. Jag rekommenderar varmt kursen. Tack Alexander!"

"Bra sammansatt kurs, med gemensama genomgångar, men även grupparbeten där vi tränar på varandra, och därmed även få hjälp med våra personliga utmaningar. Kursen gör oss redo att ta steget ut att ta egna kunder. Tillgång till kursportalen där allt inspelat material ligger, samt dokument och annat som man kan tänkas behöva, när man vill sätta igång att jobba med detta."

"Kursportalen är helt fantastisk. Omfattande och gedigen, Alexander är både intressant och rolig i sina presentationer. Han får NLP att framstå som enkel och hans genuina engagemang och förmåga att göra det enkelt samt skapa en härlig och trevlig stämning i gruppen har betytt väldigt mycket för mig."

"Jag har hunnit öva med olika deltagare, samt kunder, klienter som du har skickat till mig. Mycket bra information, kunskap som jag har fått i NLP delen. Du har verkligen bjudit på dig själv med all erfarenhet som du besitter."

"Efter en betydelsefull hypnos session rensades neg. känslor. Detta gav mig intresse för mer utveckling. NLP Practioner utb. har gett mig helt nytt sätt att lösa problem. Rekommenderar varmt att ge sig själv denna resa till friare liv. Tack Alexander // Virpi"

"Jag ger utbildningen 5 av 5. Utbildningen har varit utförlig, saklig och mycket grundlig. Jag har lärt mig massor med värdefulla verktyg och även fått ännu mer förståelse för vad NLP är och hur man kan använda det. Du har varit en informativ kursledare som besitter en mycket stor kunskap i ämnet och det märks att du vill dela med dig av den."  

"Jag tycker kursen har varit otroligt givande och bra. Eftersom jag är en person som behöver höra, se, läsa och skriva för att förstå och ta in saker jag ska lära mig har denna kurs varit underbar för mig då vi har fått lär oss många verktyg som Alexander förklarat med inlevelse, metaforer och utan krusiduller. Kursportalen är verkligen ett smörgåsbord och det är så bra att den finns då jag kan gå in och titta på det jag vill och om jag känner att jag behöver påminnelse om något. Alexander är en fantastisk kursledare då han är entusiastisk, positiv och använder hela sitt kroppsspråk under webinarerna.""Jag tycker att det har varit en givande , spännande och intressant utbildning i NLP. Alexander förklarar och beskriver verktygen på ett lättsamt, roligt sätt. Det blir lätt att förstå och ta till sig.  Jag tycker också det har varit bra med mycket övning som på bootcamps.  Känner mig trygg med att nu kunna använda NLP och börja hjälpa andra via min coachning. Tack för en jättebra utbildning som har gett självförtroende, inspiration och glädje till att vilja fortsätta att utvecklas och känslan av att jag verkligen på enkla sätt kan hjälpa andra."

"NLP utbildningen har givit mig en stor verktygslåda att använda med mina framtida klienter i deras önskan att göra förändringar, lösa problem och växa som människor."

"Den här kursen kom väldigt lägligt för mig i och med att jag dragit i gång min verksamhet och jag har känt att jag skulle vilja ha fler verktyg till hjälp. Det får jag nu, en hel verktygslåda i och med den här kursen. En kunnig och erfaren kursledare som är generös att dela med sig, dessutom toppen att ha tillgång till kursportalen."

"


 "Så fint att få lära sig på djupet i mitt sanna jag om mig själv ,som jag kan överföra  mina erfarenheter till mina klienter.  Alexander. Du är en stor människa i min karta och verklighet med dina historier,metaforer,kunskap rolig djup , Du gör hela kusren såååå intressant att jag sugs in i allt vad du säger och gör .  Det går ej att ta ut några specifika vertyg som jag älsar mestadels ,för allt är super bra att använda sig uttav . Du är stöttande i svåra uppgifter och tillåter alla komma till tals och om det blir tokigt så leder du in det till rätt spår."

"Verkligen fantastisk & givande
 Sån otrolig inre utvecklande resa samtidigt få så fina vänner & kollegor i den här utbildningen
Bästa investering jag gjort i mig själv "Course Curriculum

Alexander Herold

Course Pricing