This course is not open for enrollment

Sanna Jagets Skola 2024

Course Summary

Sanna Jagets Skola

Din Väg till Andlig Utforskning och Transformation

Välkommen till Sanna Jagets Skola, där vi ger oss ut på en djupgående resa in i andlighetens värld och själens upptäcktsfärd.
Vårt unika program är utformat för att vägleda dig genom din inre värld och initiera ett djupgående andlig uppvaknande.

Veckovisa Webbinarier:
Delta i våra upplysande webbinarier om andlighet varje vecka.
Utforska olika ämnen som tar dig in i medvetandets värld, självinsikt och personlig utveckling.

Gruppcoachning Varannan Vecka:
Varannan vecka kan du engagera dig i transformativa gruppcoachningssessioner.
Få vägledning, stöd och insikter från Sanna Jagets coacher och meddeltagare.

Månadsvisa Tema Boot Camps:
Upplev våra temabaserade boot camps varje månad, intensiva 4-timmars sessioner som fördjupar dig inom specifika andliga ämnen. D
essa fördjupade upplevelser är utformade för att accelerera din tillväxt och förståelse.

Regelbunden Praktik:
Förutom våra sessioner uppmuntrar vi dig att regelbundet praktisera.
Integrera enkla övningar i din dagliga rutin för att vårda din andliga resa.

Mastermind Praktikgrupper:
Anslut dig till likasinnade individer i en mastermind praktikgrupper.
Dela dina erfarenheter, lär av andra och väx tillsammans på denna fantastiska väg.

Vårt program är en kontinuerlig utforskning, en andlig initiering in i andens djup.
Upptäck sanningen inom dig och förändra ditt liv.

Är du redo att ge dig ut på denna extraordinära resa med oss?

Anslut dig till Sanna Jagets Skola idag och väck din sanna potential.

Anmäl dig nu och omfamna ditt andliga uppvaknande!

Course Curriculum

Alexander Herold

Course Pricing