Ledarskapsutbildning

Ledarskap och Självledarskapsutbildning med NLP

Course Summary


Ledarskapsutbildningen är en omfattande kurs som omfattar olika aspekter av ledarskapet.

Ledarskap börjar alltid med självledarskap. Kärnan ligger i förmågan att påverka – först att kunna påverka ens egna tillstånd och sedan att utvidga den påverkanssfären till andra. I grunden är självledarskap nyckeln till att skapa en stark grund för att framgångsrikt leda och inspirera andra.

Här är en översikt över innehållet (ca 25 timmar):  
   
Ledarskapsbok: En detaljerad resurs som ger dig insikter och verktyg för att förstå och utveckla ditt ledarskap.      
Ledarskapets Betydelse: Utforska grunderna i ledarskap och dess betydelse i olika sammanhang.      
Ledarskap och Excellence: Fokusera på hur ledarskap kan bidra till att uppnå och bibehålla excellens inom sig själv och organisationer.      
Mod och Nyfikenhet: Undersök vikten av mod och nyfikenhet som ledare och hur dessa egenskaper kan påverka resultatet.      
Prioriteringar och Risker: Lär dig att sätta och hantera prioriteringar samt att identifiera och hantera risker i ledarskapet.      
Kultur och Värderingar: Utforska hur företagskultur och värderingar påverkar ledarskapet och organisationen som helhet.      
Krishantering & Autenticitet: Utveckla färdigheter för att hantera och navigera genom kriser samtidigt som du upprätthåller autenticitet.      
Studera olika strategier och modeller för att förstå och tillämpa dem i praktiskt ledarskap.          
Integrera mindfulness-principer för att främja välbefinnande och effektivitet i ledarskapet.  

Denna omfattande utbildning syftar till att ge dig en bred och djup förståelse för ledarskapets olika dimensioner och utrusta dig med verktyg för att bli en framstående ledare.

Deltagare berättar:

"Under den här kursen kan du förvänta dig en blandning av teori och praktiska övningar för att identifiera och förstå ditt självledarskap och därmed har du förutsättningarna för att kunna leda andra.  Rekommenderar starkt alla som vill ta ansvaret för sitt eget liv att gå kursen.  För mig har det öppnat upp för nya möjligheter på flera områden."

"Under kursen om ledarskap så kan du förvänta dig att få en gedigen förståelse och kunskap om vad ledarskap är och vad som utmärker en bra ledare och konsekvenserna av ett icke fungerande ledarskap. I den här ledarskapskursen får du redskapen för att själv bli den bästa ledaren och Alexander guidar i detta på ett tydligt och fint sätt. Denna kurs har fått mig att förstå att vikten av ett bra ledarskap börjar med ett bra självledarskap. Jag fick nya perspektiv och många nya förståelser för rollen som ledare och jag ser fram emot att prova mina nya kunskaper och jobba vidare med att leda mig själv. Alla borde få denna förståelse, för vi är alla ledare, till oss själva. Tacksam för denna kurs!"

"Ledarskapsutbildningen passar alla. Vare sig du är företagsledare på stort företag med många anställda eller driver enskild firma, det passar till och med dig som vill utvecklas som ledare inom privatlivet. Jag upplever att det finns något för alla. Med klar och tydlig struktur och mängder med erfarenhet går Alexander skickligt igenom olika metoder för framgångsrikt ledarskap. Genom verklighetsförankring samt övningar i smågrupper guidas vi i olika metoder för att lära oss skapa en vision och följa den."

"Under kursen har det blivit än mer tydligt för mig hur viktigt det är med självledarskap för att man ska kunna utvecklas och en nödvändighet för att man ska kunna leda andra. Alla övningar vi gjort under kursen har fått mig att kunna se och arbeta med mig själv utifrån olika positioner. Det har fördjupat min självmedvetenhet, fått mig att förstå hur jag uppfattas av andra och gett mig verktyg att guida mig själv. Jag har blivit betydligt bättre på att sätta mål och sedan handla i riktning mot dem. Alexander är en mycket erfaren lärare som fångar upp dig precis där du är för att sedan på ett skickligt sätt guida dig vidare dit just du behöver för att växa. Min upplevelse är att alla utvecklas väldigt fort under hans utbildningar."

"Mycket bra ledarskapsutbildning! Den bästa jag varit med om. Talar till mitt inre och tar med vikten av att ha med sig hjärtat i ledarskapet. Både för sig själv och andra. Något jag alltid lyft fram i mitt arbete men ofta fått mothugg av andra. Att våga vara sig själv och inte en roll vi spelar på jobbet. Det är så vi skapar en bättre värld som är hållbar och mänsklig."

"Fantastisk ledarskapsutbildning. Annorlunda och bättre än tidigare ledarskapsutbildningar jag gått! Ämnena vi diskuterar rör om och får mig att se mitt ledarskap på ett nytt sätt."

"Så inspirerande & meningfull ledarskapsutbildning där människors beteende, personlighet och förändringsarbete är i fokus. Så intressanta strategier, verktyg och modeller vi fått lära oss, som kalibrering, representationssystem och verktyg som t.ex. NÖHR modellen. Du är så engarerad Alexander Herold och din glädje, inspiration och ledarskap är fantastisk och ger oss alla härlig energi & trygghet. Så tacksam för denna utbildning!"

"Med Alexanders kurs inom ledarskap kan ni förvänta er en modern ledarskapskurs som inkluderar många olika verktyg, strategier, fokus på självledarskap, och förståelse för människan och beteenden på ett djupare plan. Jag kan varmt rekommendera ledarskapsutbildningen med Alexander Herold, som är en mycket inspirerande & engagerad lärare med mycket glädje, härlig energi & trygghet. Det är en meningsfull ledarskapsutbildning där människors beteende, personlighet och förändringsarbete är i fokus. Intressanta strategier, verktyg och modeller har vi fått lära oss, som kalibrering, representationssystem och olika verktyg som kan användas som coaching strategier. Jag är så tacksam för denna utbildning."

Gå med i vår omfattande ledarskapsutbildning och förbered dig på att ta ditt ledarskap till nya höjder. Ditt diplom väntar efter att du framgångsrikt har genomfört de 30 timmarna. Priset är endast 4800 SEK exklusive moms, och vi erbjuder även möjligheten till delbetalning och individuell stöd under kursen. Ta nästa steg i din ledarskapsresa och anmäl dig redan idag!
Course Curriculum

Alexander Herold

Alexander Herold är en erfaren och engagerad kursledare som har ägnat sig åt personlig utveckling, coaching och ledarskapsutbildning i över 30 år. Med en gedigen bakgrund inom ledarskap och företagsverksamhet har han förvärvat en omfattande förståelse för de utmaningar och möjligheter som ledare står inför.

Alexander Herolds erfarenhet inkluderar:
1.Konsultchef: Han har haft rollen som konsultchef, vilket ger honom insikter i att leda och utveckla konsultteam samt hantera olika projekt och klientrelationer. 2.Projektledare: Med erfarenhet som projektledare har Alexander navigerat genom olika projekt och tillämpat ledarskapsprinciper för att uppnå projektens mål och framgång.
3.Företagsledare: Som företagsledare har Alexander skaffat sig djup förståelse för affärsstrategi, företagskultur och hur man leder en organisation mot framgång.

Med dessa roller och hans breda erfarenhet har Alexander Herold samlat på sig kunskap om praktiskt ledarskap, kommunikation och hur man skapar en balans mellan professionell framgång och personlig utveckling. Denna erfarenhet integreras i hans kurser för att erbjuda deltagarna inte bara teoretisk kunskap utan även verktyg och insikter som är direkt tillämpliga i deras egna ledarskapsutmaningar. 

Course Pricing

Vi använder en annan sida för betalning med Klarna. Vänligen kontakta mig på help@alexanderherold.se om du vill betala med Klarna.

Ledarskapsutbildning

6000 SEK

Buy Now

Ledarskapsutbildning 6 Delbetalningar

6 payments of

1000 SEK

per month

Buy Now

Ledarskapsutbildning 12 Delbetalningar

12 payments of

500 SEK

per month

Buy Now