NLP Master Practitioner Deluxe

Course Summary

 NLP Master Practitioner Deluxe  

Fördjupa Dina Färdigheter och Bli Mästare i Neuro-Linguistic Programming  

Vår NLP Master Practitioner Kurs är utformad för dem som redan har en grundläggande förståelse för Neuro-Linguistic Programming (NLP) och vill ta sina kunskaper till nästa nivå. Här är en överblick över vad kursen erbjuder:  

Kursens Mål

Fördjupad Förståelse: Utveckla en djupare förståelse för NLP:s kärnprinciper och tekniker.      
Avancerade Strategier: Lär dig avancerade NLP-strategier för att påverka och förändra beteenden.      
Flexibel Användning: Bli mer flexibel och skicklig i att tillämpa NLP i olika sammanhang.  

Kursens Höjdpunkter
 
1. Avancerade Modeller och Tekniker
2. Djupgående Kommunikation
3. Avancerad Modellering  

Kursformat      

Live Sessioner: Interaktiva live-webbinarier för att diskutera teori, öva färdigheter och få omedelbar feedback.      
Praktiska Övningar: Engagera dig i praktiska övningar för att tillämpa och befästa dina färdigheter.      
Inspelat Material: Tillgång till inspelat material för att återigen gå igenom och fördjupa dig i kursinnehållet.  

Efter Avslutad Kurs  

Efter avslutad NLP Master Practitioner Kurs förväntas deltagarna ha utvecklat en avancerad nivå av expertis inom NLP och vara kapabla att tillämpa dessa färdigheter på olika områden av sitt professionella och personliga liv. Kursen ger också en plattform för personlig och professionell utveckling genom avancerade NLP-tekniker och modeller. Välkommen till en resa för att bemästra konsten av Neuro-Linguistic Programming!

Alexander Modellen  
En Effektiv Hypnosmetod för Snabb och Mångsidig Problemlösning  

Vi är stolta över att inkludera Alexander Modellen som en integrerad del av vår NLP Master Practitioner Kurs. Denna hypnosmetod är resultatet av över 30 års erfarenhet inom terapi och personlig utveckling och har visat sig vara en kraftfull resurs för att hantera en mängd olika problem på ett smidigt, snabbt och effektivt sätt.  

Nyckelfunktioner i Alexander Modellen  
1. Mångsidighet    
Bredd av Tillämpningar: Oavsett om det handlar om att hantera fobier, övervinna hinder eller stödja personlig tillväxt, kan Alexander Modellen anpassas till olika områden av personlig utveckling.      
Problemövergripande: Metoden är konstruerad för att vara problemövergripande och kan användas för att adressera en rad olika utmaningar och mål.  
2. Snabbhet och Effektivitet:    
Effektiva Sessioner: Genom att integrera Alexander Modellen får deltagarna verktyg för att leda sina klienter genom snabba och effektiva hypnossessioner.     Smidig Implementering: Metoden är utformad för smidig implementering och kan därmed ge snabba resultat.  
3. Djup Förändring      
Undermedveten Påverkan: Alexander Modellen strävar efter att påverka förändring på djupet genom att engagera det undermedvetna sinnet.      
Hållbara Resultat: Målet är att skapa resultat som inte bara är omedelbara utan också långvariga och hållbara.  

Kursinnehåll      
Teoretisk Förståelse: Förstå grunderna i Alexander Modellen och dess teoretiska ramverk.      
Praktiska Tillämpningar: Tillämpa metoden genom praktiska övningar och simuleringar.      
Fallstudier: Analysera och diskutera verkliga fall där Alexander Modellen har använts framgångsrikt.  

Resultat och Framsteg  
Genom att inkludera Alexander Modellen strävar vi efter att ge våra deltagare en omfattande upplevelse och rusta dem med verktyg som är direkt tillämpliga i deras professionella och personliga liv. Välkommen till en resa av djup förändring och mångsidig problemhantering genom Alexander Modellen inom ramen för vår NLP Master Practitioner Kurs.

Dubbel Certifiering: NLP Master Practitioner och Alexander Modellen  
Vi är glada över att erbjuda en unik möjlighet till våra deltagare - dubbel certifiering i både NLP Master Practitioner och Alexander Modellen. Denna dubbla certifiering ger dig en omfattande och diversifierad kompetenssats, vilket ökar din expertis inom terapi, personlig utveckling och hypnosmetoder.

Kursen sträcker sig över 90 dagar för att möjliggöra en noggrann och fördjupad inlärningsprocess. Den långa varaktigheten ger utrymme för tillämpning och integration av koncept och tekniker i praktiken.
Utbildningsstruktur:
1.Webbinarier (Varje Måndag och Onsdag, start kl. 19:15) Interaktiva webbinarier via Zoom-plattformen.
2.Boot Camps (Var Tredje Helg, Lördag och Söndag, kl. 8:00 - 12:00 och 13:00 - 17:00) Intensiva Boot Camps för att fördjupa kunskaper och praktisera färdigheter. Hålls via Zoom för att möjliggöra interaktivitet och koncentrerat lärande.
Inspelat Material:
Samtliga sessioner spelas in och görs tillgängliga på kursportalen för efterföljande visning eller för deltagare som behöver flexibilitet. En dedikerad kursportal ger tillgång till inspelningar, dokumentation och annat kursmaterial under hela och även efter avslutad kurs. 

Course Curriculum

Alexander Herold

Alexander Herold, vår erfarna och engagerade kursledare, är en framstående expert inom områdena Coaching, NLP (Neuro-Linguistic Programming), Hypnos och EFT (Emotional Freedom Techniques). Med över 30 års erfarenhet inom personlig utveckling och en passion för att guida andra mot framgång, har Alexander etablerat sig som en respekterad utbildare och mentor.

Alexander är känd för sin djupa förståelse av mänskligt beteende och hur man skapar positiva förändringar på individuell och kollektiv nivå. Hans undervisningsstil är engagerande och praktisk, och han strävar alltid efter att göra avancerade koncept tillgängliga och användbara för alla deltagare.

Som kursledare för våra utbildningar delar Alexander inte bara teoretisk kunskap utan erbjuder också verktyg, tekniker och insikter som kan tillämpas i vardagen. Hans öppenhet och förmåga att skapa en stödjande och inspirerande lärandemiljö gör kursupplevelsen berikande och transformationell för varje deltagare.

Utöver att vara en skicklig utbildare är Alexander även verksam som coach och terapeut, vilket ger en djup praktisk förankring till hans undervisning. Hans dedikation till personlig utveckling gör honom till en unik och värdefull resurs för alla som strävar efter att växa och blomstra i olika områden av sina liv.

Course Pricing

För NLP Practitioner Deluxe deltagare

7500 SEK

Buy Now

För NLP Practitioner deltagare 6 delbetalningar

5 payments of

1250 SEK

per month

Buy Now

För NLP Practitioner deltagare 12 delbetalningar

12 payments of

625 SEK

per month

Buy Now

NLP Master Practitioner

36000 SEK

Buy Now